Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok (I. kötet) Teljes nézet

Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok (I. kötet)

  • Kiadási év: 2012
  • Méret: 17 x 24 cm
  • ISBN: 9789731141459
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 124
  • Képek: fekete-fehér

25,50 lej

A szerves kémiai oktatásnak igen fontos része a laboratóriumi gyakorlati munka, melynek során a hallgatók megismerkednek az alapvető preparatív és elválasztási technikai módszerekkel, valamint az anyagok tisztaságának, azonosságának és molekulaszerkezetének megállapítására szolgáló kémiai-, fizikai- és főleg spektroszkópiai eljárásokkal.
Az anyagok klasszikus kémiai analízisének is helyet biztosítottunk a szövegben. Ez utóbbi azonban egyre inkább háttérbe szorul a korszerű műszeres módszerek mellett. E kémiai analízisek (elemek és funkcionális csoportok kimutatása) könnyen kivitelezhetők, sok értékes kémiai ismeretet nyújtanak, s bővítik a hallgatók szakmai látókörét.
Igyekeztünk olyan preparatív gyakorlatokat összeválogatni, melyek viszonylag rövid idő alatt (1/2-3 óra), és kis anyagmennyiségekkel (1-25 g) elvégezhetők.
Visszatekintve a letűnt korokra, elmondhatjuk, hogy a természettudományok fejlődése igen nagy eredményekre vezetett. Az ókori agyagedényektől s a középkori kezdetleges üvegekből készült eszközöktől ma már eljutottunk a bonyolult, automatizált elválasztó, analizáló berendezésekig. Az emberiség hajnalán alig néhány száz, többé-kevésbé tiszta anyagról beszélhetünk. Ma már legalább 5-6 millióra tehető a javarészt szerves vegyületek száma.
Ennek ellenére az új szerves vegyületek előállítása, tisztítása, szerkezetvizsgálata ma is a kémiai kutatások fő irányai között szerepelnek (biológia, biokémia számtalan vonatkozása).
Az itt felmerülő kérdések nem érthetők meg az alapvető preparatív és elválasztási módszerek ismerete nélkül.
A praktikum összeállításánál figyelembe vettük az egyetemi kurzusokon előadott tananyagot, s annak bizonyos részét a gyakorlatokon alkalmazzuk és elemezzük. Arra törekedtünk, hogy a hallgatók lehetőség szerint minél többféle reakciótípussal és művelettel ismerkedjenek meg.
A hazai és nemzetközi szükségleteknek megfelelően, igyekeztünk feltüntetni a román nyelvű szakkifejezéseket, valamint ezeknek az angol megfelelőjét is.
Reméljük, a jegyzetet haszonnal forgatják a szerves kémiával kapcsolatba kerülő vegyész-, biológus-, agronómus-, gyógyszerész-, környezetvédelmi-, mérnök-, tanárjelölt- stb. hallgatók.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál