Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben Teljes nézet

Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben

  • Kiadási év: 2011
  • Méret: 17,5 x 24,5 cm
  • ISBN: 9786068178370
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 275

30,00 lej

Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az iskola mint intézmény története, a pedagógus- és diáktársadalom életkörülményei és szakmai teljesítményei, az iskolalátogatás feltételei és körülményei, az oktatás módszerei és segédeszközei az évszázadok során, az oktatást meghatározó szakmai, politikai, ideológiai és társadalmi körülmények, az oktatástörténet kutatásának forrásai és módszerei.

TARTALOM
Egy konferencia előadásairól
Róth András Lajos: Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis – az iskolai értesítő
Sebestyén Kálmán: Az erdélyi magyar népiskolák eredményessége a XVIII–XIX. század fordulóján a vizitációs jegyzőkönyvek tükrében
Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez
Bartis Erika: Csík-, Gyergyó- és Kászonszék iskolatörténete (1540–1848)
B. Garda Dezső: A gyergyói iskolák történetéből a XX. század második évtizedéig
Szőcs János: Elemi oktatás Csíkszékben (1571–1800)
Farkas Aladár: Másfél évszázados a borszéki oktatás
Bura László: Szatmárnémeti 1948-ban létesített magyar tannyelvű állami középiskolájának hat évtizede
Kiss Székely Zoltán: Adalékok a Marosvásárhelyi Református Kollégium Természetrajzi Katedrájának történetéhez
Vida Tekei Erika: A marosvásárhelyi ev. református kollégium történetének története
Gaal György: Diákkörök és -egyesületek a XX. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban (1900–1948)
Lőrinczi Réka: Észrevételek a Kolozsvári Grammatikáról
Oláh Anna: „…Tanítani kell, de jól tanítani – mindent…” Korszerű, komplex gyakorlati ismeretek oktatása Bolyai Farkas matematika-, fizika- és kémialeckéin
Szabó-Thalmeiner Noémi: Az erdélyi magyar pedagógusképzés összehasonlító vizsgálata (1990–2006)
Ozsváth Imola: Néptanítók néprajzi munkássága

Vajda András: Egy sáromberki néptanító biográfiája

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál