Impériumváltás Erdélyben 1918-1920 Teljes nézet

Impériumváltás Erdélyben 1918-1920

Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

A Komp-Press Kiadó és az Iskola Alapítvány közös kiadása.

Bővebb leírás

Kiadó: Korunk - Komp-Press Kiadó
  • Kiadási év: 2020
  • Méret: 15 x 21 cm
  • ISBN: 9786067730289
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 400

35,00 lej

Az ítélet végrehajtatott: Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros kétmillió magyarsága bekebeleztetett Romániába. Nem rekriminálunk. Nem keresünk árulókat, nem keressük a megalkuvókat, a gyávákat, a bűnösöket, avagy a bűnbakkokat Nem vigasztaljuk magunkat gyáván azzal, hogy most hibáztatunk. De viseljük sorsunkat, ahogyan az reánk méretett.
Nem keresünk jogot, vagy jogtalanságot, nem igazságot, vagy igazságtalanságot, nem várunk méltányosságot, sem kegyelmet. Nem is kérünk. Nem kutatjuk, hogy az a nélkülünk rólunk készült és kötött trianoni szerződés miféle koldusalamizsnát rendelt számunkra. Nincsen sok értelme ennek.
A mi igazságunk: a mi erőnk.
Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak.
A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak, a kötelességtudóknak; a látni akaróknak, az előrénézőknek. Álljanak elő, ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak.
Az Élet nem vár; az Élet rohan.
Kiáltó szómmal ezt kiáltom!

Kós Károly: Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához

Tartalom:

Kovács Kiss Gyöngy: Bevezető
Apáthy István: Erdély az összeomlás után (Bevezetővel ellátta és a jegyzeteket készítette Falusi Norbert)
Szakály Sándor: Katonai összeomlás és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása
Szarka László: Arad 1918. A magyar kormány és a Román Nemzeti Tanács tárgyalása az erdélyi kérdés átmeneti rendezéséről
Fodor János: Magyar nemzetiségpolitikai törekvések 1918 őszén
Gheorghe Iancu: Erdély, a Bánság és a magyarországi román területek Kormányzótanácsa (Kovács Kiss Gyöngy fordítása)
Mircea Rusnac: A Bánsági Köztársaság (1918 október 31. – 1919 február 21.) (Főcze János fordítása)
Gottfried Barna: Erdély védelmében. A Székely Hadosztály harcai 1918–1919-ben
Schuller Balázs: A „magyar világ” utolsó évei és az impériumváltás a Zsil-völgyében
Főcze János: Paál Árpád és a román hadsereg. Az 1918–1919-es székelyudvarhelyi impériumváltás
Szekeres-Lukács Sándor: A sóvidéki lázadás 1919 tavaszán (1919. március 29–április 6.)
Romsics Ignác: Románia nyugati határainak kijelölése a párizsi békekonferencián
K. Lengyel Zsolt: Az elméleti önmentéstől az öntevékeny ellenállásig

A gyulafehérvári egyesülési határozatok
Gyárfás Elemér: Egy át nem adott memorandum. „Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei”
A párizsi kisebbségi szerződés
A magyar békedelegáció VIII. számú jegyzéke. Az erdélyi kérdésről (részlet)
Márki Sándor: Metamorphosis Transsylvaniae. (Bevezetővel és kiegészítő jegyzetekkel közzéteszi Erdész Ádám)
Impériumváltás és színházi élet Kolozsváron, 1918–1919. Janovics Jenő visszaemlékezése (Bevezetővel és jegyzetekkel közzéteszi Antal Róbert-István)
Kós Károly: Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához!Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál