Az Erdélyi Unitárius Egyház története III/1 Teljes nézet

Az Erdélyi Unitárius Egyház története III/1

Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály, Kozma János

Bővebb leírás

Kiadó: Magyar Unitárius Egyház
  • Kiadási év: 2018
  • Méret: 17,5 x 24,5 cm
  • ISBN: 9786068779089
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 1244

90,00 lej

Az Erdélyi Unitárius Egyház története III. könyvének első részét tartja kezében az Olvasó Márkos Albert (1878–1949) magyar fordításában. A Kénosi Tőzsér János (1708–1772), Uzoni Fosztó István (1729–1778), Kozma Mihály (1723−1798) és Kozma János (1761–1840) lelkész-történetírók által a 16–18. századi egyháztörténetet felölelő, háromnegyed évszázadon át közel 4000 oldalnyi, latin nyelven írt, kéziratban maradt mű az unitárius egyház legnagyobb szabású vállalkozása.
A 18. század történéseit taglaló III. könyvet terjedelmi okokból és újszerű szerkezeti sajátossága miatt két részben adjuk közre. A III/I. könyv szól a kolozsvári unitárius eklézsia üldöztetéseiről, templomaik, iskoláik, parókiájuk elvételéről; az unitáriusok hivatali tisztségektől való megfosztásáról; a tordai, hévízi, szentháromsági, káli, gálfalvi és sinfalvi eklézsiák évtizedekig tartó sanyargatásáról, ezáltal a III. könyv az átélt személyes traumák elbeszélése, de kirajzolódik a 18. századi unitárius elődök mindennapi életének teljessége is. Ugyanakkor megismerhetjük a kolozsvári unitárius iskola igazgatói, tanárai, főnökei és az eklézsia papjai 18. századi tevékenységét, gazdag szellemi és tudományos életművét is, valamint a Disciplina Ecclesiasticát, az ‘Egyházi rendtartást’; az unitárius egyház 1634-től 1812-ig felszentelt papjainak névsorát. Az egyháztörténeti eseményeket adattár jellegű források támasztják alá: rendeletek, kérelmek, sérelmek, levelek, értekezések, vita- és gúnyiratok, különféle nyomtatványok, illetve azok kéziratos másolata. A forráskiadás figyelembe vette a négy meglévő latin kéziratot. A 18. század püspökeit tárgyaló rész a III/II. kötetben fog megjelenni.
A kötet anyagát személy- és helynévmutató, zsinati mutatók, a tárgyalt művek szerző és cím szerinti mutatói egészítik ki. Közöljük a kolozsvári, ún. Originalis kézirat öt könyvének valamennyi tartalomjegyzékét, hogy az Olvasó egységes egészként láthassa a teljes Históriát. Ennek valamennyi példányát és másolatát felkutatva, ezek címlapfotóját is közreadjuk, ezenkívül kéziratokról és alig ismert nyomtatványokról készült illusztrációk gazdagítják a kiadványt.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál