Céhek, manufaktúrák és gyárak a Bánságban 1716 és 1918 között Teljes nézet

Céhek, manufaktúrák és gyárak a Bánságban 1716 és 1918 között

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 17 x 24 cm
  • ISBN: 9789732611340
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 336
  • Képek: színes

29,00 lej

A temesvári székhelyű Bánsági Múzeum munkatársaként a szerző 1975-ben kezdett Temesvár és a Bánság céhes emlékeinek tanulmányo­zásával foglalkozni. 1981-ben, majd 1983-ban nagy sikerű kiállításokat szervezett bánsági pecsétekből és céhes emlékekből, ezeken a Bánság romá­niai helységeinek egykori kézművesiparára vonatkozó kiváltság- és bizony­ságleveleket, vándorkönyveket, ládákat, zászlókat mutatott be gazdag levéltári anyaggal kiegészítve, más múzeumok állományaiból is kölcsö­nözve. A hatóságok akkor nem járultak hozzá, hogy a kiállításokat ma­gyarországi és jugoszláviai múzeumokkal és levéltárakkal együttműködve szervezzék. A jó publicitás folytán mégis igen nagy volt az érdeklődés -különösen a temesvári és a környező falvak német ajkú lakosságának körében.
1985-ben a román hatóságok elkobozták Kakucs Lajos jegyzeteit, és csak 1991-ben sikerült visszaszereznie őket. A szerző ettől kezdve kiter­jeszthette kutatásait a szerb Bánság területére is. A témába vágó magyar, német, román és szerb szakirodalom kiértékelése mellett a történelmi Bánság romániai és szerbiai területén lévő múzeumok és levéltárak gyűjte­ményeiben mintegy 800 vándorkönyvet, 153 kiváltságlevelet, 50 bizonyságlevelet sikerült felkutatni, továbbá 300-nál több egyéb céh­emléket is, amelyeknek többsége a Bánság fővárosához, Temesvárhoz kötődik. 2010-ben 370 oldalon megjelent a felgyűjtött anyag értékelésének román nyelvű változata. A magyarul írt eredeti munkából csak részered­ményekjelentek meg különböző szakfórumokon.
Az 1716 után formálódott mai Bánság török hódoltság alóli felsza­badításának 300. évfordulóján e munka talán gyújtószíkra lehet a magyar, szerb és román történészek, történelmi intézetek és múzeumok közös céhtörténeti programjainak szervezéséhez.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál