Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen • 1945-1959 Teljes nézet

Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen • 1945-1959

Veress Emőd – Kokoly Zsolt

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Sapientia EMTE – Forum Iuris
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 14 × 21 cm
  • ISBN: 9789730220810
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 300

29,00 lej

Másfél évtized. Ennyi ideig működött a Bolyai Tudományegyetem Kolozsváron, Ro­mániában. 1945-ben alapították, rögtön a második világ­háború után. A Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelvű jogász­képzés is folyt. Kötetünk tanulmányai és az egykori hallgatókkal  készí­tett inter­júk ennek a képzésnek kívánnak emléket állítani.
A Bolyai Egyetem hosszú távú, elfogadott és jó megoldás lehetett volna a romániai magyarság felsőoktatási képzési igényeire. Azonban az 1956-os magyar forradalom után egyre erőteljesebb nacionalista politikát követő párt- és államvezetés a kolozsvári román Victor Babeș Egyetem­mel tör­ténő összevonás mellett döntött. Az 1959-es egyetemegyesítés a magyar nyelvű jogászképzés végét jelentette.
Nem szeretnénk idealizált képet festeni a Bolyai Egyetemről. Romá­niá­ban 1945-től kezdődően totalitárius diktatúra épült ki. A jogi oktatás­nak politikai céljai voltak: az új rendszer szellemében nevelt jogászokkal kellett lecserélni a régi „kádereket”, elsősorban a bírákat és ügyészeket. Ennek ellenére a Bolyai Egyetem kisugárzó ereje megkérdőjelez­hetet­len. A Bolyai jogász végzettjei a legutóbbi időkig az erdélyi magyarság egyik legfontosabb értelmiségi csoportját alkották.
A Bolyai bizonyítéka az anyanyelvű oktatás hatékonyságának, még egy olyan érzékenay területen is, mint a jogászképzés. A Bolyai Tudomány­egyetemen végzett hallgatók a legkülönbözőbb jogi pályákon nyújtottak kiemelkedő, a román nyelven végzett hallgatókhoz viszonyítva semmi­vel sem kisebb szakmai teljesítményt.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál

euplatesc