Eltűnt évszakok, visszaköszönő évek Teljes nézet

Eltűnt évszakok, visszaköszönő évek

Nánó Csaba

Válogatott publicisztikák

Bővebb leírás

Kiadó: EXIT kiadó
  • Kiadási év: 2019
  • Méret: 14,5x21 cm
  • ISBN: 9786069091036
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 256

25,00 lej

Leárazás!

-3,00 lej

28,00 lej

"Azt mondják, az újságíró min­den­­hez ért egy kicsit, de sem­mi­hez sem igazán. Van ebben jó adag igaz­­ság, hacsak a fir­kász nem egy bizonyos szak­te­rületen képezte ma­gát – ami régebben, amikor az egye­te­mek nem on­tot­ták ma­guk­ból a különféle dip­lo­má­sokat, szin­­­te elképzel­he­tet­len volt.

Viszont az is biz­tos, hogy az új­ság­írást szinte lehetetlen meg­tanulni, erre vagy születik az em­ber, vagy nem. Ezt pedig nem én mon­dom, hanem azok, akit ta­nít­ják… Mű­fa­jo­kat, tech­ni­kákat, helyes­í­rást el lehet sajátítani – bár nem egy cikk bizo­nyítja, hogy so­kak számára ez is ha­tal­mas fej­tö­rést jelent –, de az ér­zé­ket, a stílust az em­ber hozza magá­val. Vagy nem – de ez ha­mar kide­rül, az olva­sót ugyanis nehéz be­csap­ni."

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál