Helikon 2016/21 Teljes nézet

Helikon 2016/21

november 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első no­vem­be­ri számának vezércikkét Karácso­nyi Zsolt jegy­zi A hy­per­text kísértése címmel, ezt követi Tamás Dénes beszélgetése Ra­kovsz­ky Zsuzsával, mely után Klaus Merz ver­sei ol­vas­hatók Benő Esz­ter fordításában. Próza Hajdú-Far­kas Zoltántól, vers Var­ga Me­lindától és Si­mon­ffy Józseftől ol­vas­ható. Ta­nulmányt Ma­gyary Ágnes Cer­van­tes-ről, László Noémi Bob Dy­lan No­bel-díjáról, Miklós Krisz­ti­na Dra­gomán György Máglya című regényéről, va­la­mint Szőcs István közöl. Továbbá Asz­ta­los Ve­ron­ka-Örsi­ke kri­tikája ol­vas­ható Mil­ba­cher Róbert Szűz Mária je­gye­se című könyvéről.

A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol Láng Or­so­lya ver­sei, Bar­csai László, Ha­klik Tamás és Horváth Ben­ji prózái ol­vas­hatók, Ilyés Ma­ri­ann munkái il­lusztrálják.

A Lege Ar­tis-ban Ben­ke András ír Juan Rul­fo Ped­ro Páramo című könyvéről, a Ki­ne­ma­tográfban Szántai János A hét mes­terlövész című filmről, a Theátrum­ban Győrfi Kata a te­mesvári Eu­ro­tha­lia színházi fesz­tiválról. A Fülszöveg­ben André Fe­renc 101 vers Szilágyságról című an­tológiáról és Szabó Márton István Másod­la­gos kötések című kötetéről közli írásait, az Amp­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás ír a Tran­sil­va­nia Ba­rokk Együttesről. A lap­szám ol­da­la­it a ko­lozsvári Quad­ro Galériában meg­ren­de­zett Cluj70. Ko­lozsvári képzőművészet a me­gyei tárla­tok szemszögéből 1968-1972 című tárlat anya­ga anya­ga il­lusztrálja, melyről Port­ik Blénessy Ágota, Székely Se­bestyén György és Vécsei Hu­nor közöl méltatást az Ar­te­fak­tum­ban.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál