Helikon 2016/17 Teljes nézet

Helikon 2016/17

szeptember 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első szep­tem­be­ri számának vezércikkét László Noémi jegy­zi, ezt követi Karácso­nyi Zsolt in­terjúja Markó Bélával, me­lyet a költő ver­se követ. Wer­ner Lutz prózái Benő Esz­ter fordításában ol­vas­hatók, ezt köve­tik André Fe­renc, Fe­ke­te Vin­ce, Karácso­nyi Zsolt, László Noémi és Papp At­ti­la Zsolt Rondó-szom­ba­ton rögtönzött ver­sei, továbbá prózát Se­bestyén Mihály, ver­set Oláh András, esszét Szőcs István közöl. Kántor La­jos ta­nulmánya a Ko­runk folyóirat történetét tárja föl. 
A fi­a­ta­la iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol Kádár Han­ga prózája, va­la­mint Vaj­na Ádám és Vas Máté ver­sei ol­vas­hatók, Ama­lia Crișan munkái il­lusztrálják.
A Ki­ne­ma­tográfban Fe­ren­czi Szilárd ír három 2016-os ame­ri­kai so­ro­zatról, a Theátrum­ban Bréda Fe­renc írása ol­vas­ható, a Kri­ti­ka ro­vat­ban Bor­csa János ír Szentgyörgyi László Kéte­lyek között című kötetéről. A Fülszöveg­ben Asz­ta­los Ve­ron­ka-Örsi­ke Kollár Árpád A Völgy, írta Tárkony és Fe­ke­te Vin­ce Ahon­nan a nagy-nagy kékség című köte­te­iről ír, az Ap­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás Es­terházy Péter és Eötvös Péter közös oratóriumáról. Csil­lag István és Vin­c­ze Fe­renc képregényének címe: Reg­gel­felé a Dolmán. A lap­szám ol­da­la­it a te­mesvári He­li­os Galériában megnyílt Díja­zot­tak sza­lon­ja című cso­por­tos tárlat anya­gai il­lusztrálják, amelyről Sze­kernyés János közöl méltatást.

 

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál