Helikon 2016/11 Teljes nézet

Helikon 2016/11

június 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első júni­u­si számának első ol­dalán Ármos Lóránd Variációk nyári képre című ver­se ol­vas­ható. Ezt követi Demény Péter in­terjúja Bal­la Zsófiával, me­lyet Ile­ana Ursu ver­sei követ­nek Csortán Fe­renc fordításában, majd Po­mogáts Béla ta­nulmánya ol­vas­ható Lászlóffy Aladár munkásságáról. Ver­set Horváth Ben­ji és Var­ga Me­lin­da, esszét Jancsó Miklós, va­la­mint Szőcs István közöl. Továbbá Tőtős Do­rottya kri­tikája ol­vas­ható Cser­na-Szabó András Sömmi című regényéről.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál