Helikon 2016/12 Teljes nézet

Helikon 2016/12

június 25

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon máso­dik júni­u­si számának első ol­dalán Karácso­nyi Zsolt Aene­as, Dido. Dido, Aene­as című ver­se ol­vas­ható. Ezt követi Balázs Imre József in­terjúja a nyolc­van éves Láng Gusztávval, me­lyet Au­rel Du­mi­trașcu ver­sei követ­nek Jánk Károly fordításában, majd Se­bestyén Mihály prózája ol­vas­ható. Czakó Gábor a ma­gyar ősnyelvről, il­let­ve Szőcs István a folyóne­vek ere­detéről ta­nulmányt, Váradi Nagy Pál rövid­prózát, Fis­cher Bo­tond ver­se­ket közöl. A Kortárs Han­gon nem­zetközi iro­dal­mi pályázat díja­zot­ta­i­nak írásai is ol­vas­hatók.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál