Helikon 2016/13 Teljes nézet

Helikon 2016/13

július 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első júli­u­si számának vezércikkét Papp At­ti­la Zsolt jegy­zi A Gu­ten­berg-kódex címmel. Ezt követi Bon­czi­dai Éva in­terjúja Mak­kai Ádám költő, nyelvész, műfordítóval, me­lyet Ale­xand­ru Mușina szöve­gei követ­nek Szon­da Sza­bolcs fordításában, majd Or­csik Ro­land regényrészle­te ol­vas­ható. Ver­set Bodgán László, prózát Száz Pál és Lovász Krisz­ti­na, ta­nulmányt Gaal György a Babeș-Bo­lyai Tu­dományegye­tem ma­gyar sza­kos ok­tatóinak házsongárdi sírjairól, Szőcs István a könyv­nyom­tatásról közöl. Továbbá Gegő Virág kri­tikája ol­vas­ható Fe­ren­c­zes István Or­da­sok tépte tájon című kötetéről.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál