Helikon 2016/15 Teljes nézet

Helikon 2016/15

augusztus 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első au­gusz­tu­si számának első ol­dalán Zalán Ti­bor Az üres hely című ver­se ol­vas­ható. Ezt követi De­me­ter Zsu­zsa in­terjúja Centa­u­ri­val, mely után Se­restély Zalán ver­sei követ­nek, majd Hans Bre­gel no­vellája ol­vas­ható Szen­ko­vics Enikő fordításában. Regényrészle­tet közöl Bene Zoltán és Tamás Dénes, ta­nulmányt Nagy At­ti­la, va­la­mint Szőcs István, továbbá mind­ed­dig közölet­len írás ol­vas­ható Sig­mond Istvántól.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál