Erdővidéki túrautak Teljes nézet

Erdővidéki túrautak

Lőrincz Sándor

30 túraút, 31 térkép, közel 200 szines fénykép

Bővebb leírás

Kiadó: Tortoma
  • Kiadási év: 2013
  • Méret: 12 x 21 cm
  • ISBN: 9786069308059
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 250
  • Képek: színes

45,00 lej

Benedek Eleknek tulajdonítják azt a mondást, hogy: Isten minket ide, a tenyerére vett. És ez a tenyér Erdővidék. Valóban mi erdővidékiek is így érezhetjük, érezzük, hogy csodálatos helyen lakunk, páratlan örökség birtokában vagyunk, és ha mi megtartjuk ezt a földet, akkor ez a föld is megtart minket.

Erdővidék három jelentős kinccsel rendelkezik: gazdag épített öröksége van, páratlan természeti környezetben fekszik, és a magyar történelem és kultúra számos nagy személyisége származik innen. Mindhárom olyan értékünk, mely a múltban gyökerezve erőt ad a jelenben és reményt a jövőbe.

2000-ban, a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére alapítottam Erdővidéki Lapok címmel egy évnegyedes honismereti folyóiratot, melyben igyekeztünk minél több szakterületről olyan írásokat, tanulmányokat közzétenni, melyek e kistérség értékeit, múltját és jelenét mutatják be az olvasónak. Már kezdetben felkértem Lőrincz Sándor tanárt, Erdővidék egyik legkiválóbb ismerőjét, hogy minden lapszámban járjuk be kistérségünk egy-egy szeletét, ismerjük meg értékeinket. Lőrincz Sándor lapunk leghűségesebb munkatársává szegődött és a megjelent harminckét lapszámban Erdővidéki Portyautak rovatcímmel huszonnyolc erdővidéki túrautat közölt. A lap 2009-es megszünése után, 2010-ben fogalmazódott meg az igény, hogy a megjelent túrautakat hónapról hónapra járják be mindazok, akik a Járjuk be Erdővidéket! című honismereti túrasorozatban részt kívánnak venni. Ugyancsak 2010-ben merült fel az a gondolat is, hogy e túrautakat aktualizálva szerkesszük egy kötetbe és adjuk közre turistakalauzként, hisz utoljára Kisgyörgy Zoltán tollából jelent meg ilyen jellegű könyv vidékünkről Erdővidék címmel negyven évvel ezelőtt, 1973-ban.

Lőrincz Sándor könyve harminc túrautat és egy összefoglalót tartalmaz. A túrautak térképeit Lőrincz Raul szerkesztette. A kötet erénye, hogy a túrautak rendjén nem csak a megszokott értékekre hívja fel a figyelmet a szerző, hanem olyan helyekre is elvezet, melyekről sok esetben a helybelieknek sincs tudomásuk. Lőrincz Sándor a kötetben értéknek tartja a természeti és az történelmi kincseinket egyaránt, de fontosnak tartja az évtizedek alatt az egyszerű falus emberektől vagy a jeles tudósoktól egyaránt hallott és olvasott erdővidéki legendákat, mondákat, az ismertebbeket és a majdnem ismeretleneket egyaránt. Érdemes tehát elindulni Lőrincz Sándor tanár úrral Erdővidéket megismerni, hallgatni az évszázados erdők suhogását, a gazdag élővilág lelket gyönyörködtető hangjait, megkóstolni hűs borvizeinket, áhítattal belépni több száz éves templomainkba, megtanulni szeretni ezt a vidéket a maga egyszerűségével és fenségességével. Mindezen értékekkel feltarisznyálva vágott neki a nagyvilágnak Erdővidék számos nagy egyénisége is az elmúlt századokban, és itthoni tapasztalataikra építve alkottak világraszólót... és vágytak haza mindvégig, vagy többen haza is telepedtek, mikor a sors ezt megengedte számukra.
Bízom benne, hogy fontos ez a könyv az ittlakóknak, az elszármazottaknak és az Erdővidék iránt érdeklődő turistáknak egyaránt. Remélem, hogy e kötet az erdővidékiekben erősíti a szülőföld iránti ragaszkodást, és annak gyarapítása iránti késztetést, az elszármazottak erősödő nosztalgiával járhatják be és ismerhetik meg azt a helyet, ahol bölcsőjüket ringatták, és egyre többször éreznek majd késztetést a hazalátogatásra, adja Isten, hogy minél többen a hazatelepedésre, míg a turisták számára kívánom, hogy ez a kötet sok kellemes emléket kiváltó kirándulás vezérfonala legyen, és mindig visszakívánkozzanak a vendégszerető Erdővidékre.

Demeter László
Kelt Baróton, 2013. augusztus 10-én

 

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál