Az erdélyi szászok betelepedéséről Teljes nézet

Az erdélyi szászok betelepedéséről

Klusch, Horst (ford. Szenkovics Enikő) 

Bővebb leírás

Kiadó: Kriterion Kiadó
  • Kiadási év: 2009
  • Méret: 17 x 24 cm
  • ISBN: 9789732609200
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 124

25,00 lej

Horst Klusch erdélyi szász tudósember, a szászok eredetének, történelmének kutatója, aki e népcsoport világban való helyét keresi, önértelmezésének történelmi alapjait vizsgálja Az erdélyi szászok betelepedéséről című tanulmánykötetében. A Sieben­bürgen név és a szászok eredetéről szóló tanulmányait követő írásaiban a szászsághoz kapcsolódó betelepedéselméletek valószínűségét vizsgálja, a legújabb elméletek felől a szászok erdélyi betelepítését az 1096–1154 közötti periódus eseményeivel hozza kapcsolatba. A történelmi események szakszerű felidézésével és rekonstruálásával az erdélyi szászok különböző korokban megélt viszonyait, sorsát, szerepét vizsgálja. Hiteles történelmi forrásokból építi fel érvelését, hatalmas filológiai apparátust moz­ga­tó gondolatmeneteiben a keresztes hadjáratok idejéből, a német lovagrend történetének kutatása nyomán, a szebeni Szent László-prépostság keletkezése történetének felku­ta­tásával az erdélyi szászok ittlétének első bizonyítékait vizsgálja. Egyik tanulmánya elején jegyzi meg: „Az erdélyi szász történelem 900 éve, amelybe egyháztörténetünk is beletartozik, elvész a mitológiai távolban. A hagyomány szerint ez a szebeni Szent László-prépostság elismerő okiratával veszi kezdetét.” Egyháztörténeti perspektívát is érvényesítve, a szász viselet történetének a felidézésével, a szászok nyelvének eti­mo­lógiai vizsgálatával, a szász néphagyomány kezdeteit kutatva a tulajdonképpen önnön gyökereit kereső szerző szellemi kalandját kísérhetjük nyomon, ahogyan évszázadokon átívelve igyekszik felidézni saját népe múltjának jelentős mozzanatait.  

Hírlevél

Partnereink

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál