Magyar szó Erdélyben II. Teljes nézet

Magyar szó Erdélyben II.

Adorjánné Weress Margit

Visszaemlékezések

Bővebb leírás

Kiadó: Polis Könyvkiadó
  • Kiadási év: 2019
  • Méret: 14 x 20,5 cm
  • ISBN: 9786065420793
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 490
  • Képek: fekete-fehér

40,00 lej

Weress Margit visszaemlékezéseinek tavaly megjelent első kötetében megismerkedhettünk egy neves erdélyi polgári családdal, az ótordai Weress családdal, gyermekkorával, annak helyszíneivel, kolozsvári és grazi egyetemi éveivel. Ugyanakkor a XX. század elejének világtörténelmi eseményeit is érzékletes hitelességgel festette le, érthető, hiszen szeretett testvéröccse és első egyetemi szerelme is a Nagy Háború harcterein küzdött a Monarchia seregében. 1916-tól Budapesten, majd Kolozsváron folytatta egyetemi tanulmányait, és 1918-ban szakvizsgázott kiváló eredménnyel magyar és német irodalomból.
Tanári pályafutását Nagyenyeden kezdte, s közben egy évet Kolozsvárt, a Marianumban tanítva, ugyanitt folytatta. Mindkét helyen közvetlen közelről lehetett tanúja az erdélyi
irodalmi élet Trianon utáni „kényszerdecentralizációjának”, a transzilván irodalom „hőskorának”. A robbanásszerűen kialakuló önálló erdélyi irodalmi életben mint aktív segítő is részt vett: olvasóközönséget szervezett, irodalmi estek, körutak előadójaként verseket szavalt, és irodalomóráin lelkesen mutatta be diákjainak az erdélyi magyar írók új nemzedékét.
Nagyenyedi tanárként élte át a Bethlen-kollégium fennállásának 300. évfordulójára rendezett ünnepségsorozatot, amelyről szintén élményszerűen számol be könyvében.
Áprily Lajosnak tanártársa is volt Nagyenyeden, ugyanakkor hősnek kijáró szerető rajongással közeledett a korszak másik fáklyaként világító költőegyéniségéhez, Reményik Sándorhoz, akiért leányszíve is csaknem megperzselődött, s akinek végül megtisztelő barátságát élvezhette hosszú évekig, amint azt hozzá írott, több mint hatvan fennmaradt levele tanúsítja.
A visszaemlékezés második kötetének vége felé – úgy tűnik – élete révbe ér: egy boldognak indult házasság és a brassói nászút epizódjai elevenednek meg az utolsó fejezetben.

dr. Berényi Károly

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál