Buddha élete és tanításai Teljes nézet

Buddha élete és tanításai

  • Kiadási év: 2009
  • Méret: 10 x 17,5 cm
  • ISBN: 9789732609279
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 230
  • Sorozat: Téka

17,00 lej

A kötet két részre tagolódik: az el­ső részben W. W. Hunter A za­rán­dok tu­dós című ta­nul­mánya található, mely­ben Csoma éle­tét raj­zol­ja meg, és sok te­kin­tet­ben új ada­tok­kal és szem­pon­tok­kal egé­szí­ti ki ki­vá­ló tu­dó­sunk in­di­ai te­vé­keny­ségé­nek tör­té­ne­tét. A kö­tet má­sodik része Kőrösi Buddháról írt két, ere­de­ti mun­ká­ját, valamint a tibeti nyelvű szent könyv, a Kandzsúr tartalmának – Buddha életének és tanításának – bemutatását foglalja magában. A kötetet a könyv végén szereplő jegyzék és a szövegben szereplő tibeti, szanszkrit és páli nevek szójegyzéke teszi teljessé.

Hírlevél

Partnereink

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál