Magyar szó Erdélyben Teljes nézet

Magyar szó Erdélyben

Adorjánné Weress Margit

Visszaemlékezés

Bővebb leírás

Kiadó: Polis Könyvkiadó
  • Kiadási év: 2018
  • Méret: 14,5 x 20,5 cm
  • ISBN: 9786065420724
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 364
  • Képek: fekete-fehér

39,00 lej

Reményik Sándornak A műhelyből című, 1924-ben megjelent kötete egy olyan verset is tartalmaz (Azt mondják… a címe), amelynek címe alatt egy név van ajánlásul: „Weress Margitnak”. A versolvasó ilyen nagy időtávolból általában átsiklik az ilyesfajta dedikációkon, pedig ez esetben mögötte egy gazdag élet, egy érdekes személyiség rejtőzik.
Hogy ki ő – erre derül fény ebből a visszaemlékezésből.
Weress Margit Tordán született, magyar–német szakos tanárnő volt, s az első kisebbségi évek idején Nagyenyeden Áprily Lajosnak tanártársa. Rajta keresztül ismerkedett meg Reményik Sándorral is, s főképp kettőjük verseit előadva vált ismertté az épp csak bontakozó erdélyi magyar irodalmi életben. Ennek több mint félszáz levél őrzi a tanúbizonyságát az Áprily- és Reményik-hagyatékban, s mostantól kezdve immár ebben a visszaemlékezésben is, amelyet Áprily biztatására az 1960-as években vetett papírra.
Visszaemlékezéseinek most megjelenő első kötetében egyelőre csak gyermek- és ifjúkorának évei elevenednek meg: az első világháború előtti évtizedek tordai világa, egy tisztes polgári életforma, amely gyermekkorában őt is körülölelte, s az első kolozsvári (majd gráci) egyetemi évek, amelyekre már a háború vetette árnyékát.
A további kötetekben, élete fonalát követve, eljutunk majd Budapestre, Nagyenyedre, Segesvárra, Székelyudvarhelyre, ahol az 1950-es évekig tanított a református tanítónőképzőben és a kollégiumban, s részleteiben tárul fel számunkra az a kor, amelyben először tudatosult bennünk, hogy milyen sorsdöntően fontos kisebbségi életünkben a magyar szó Erdélyben.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál