Esteli beszélgetések Murádin Jenővel Teljes nézet

Esteli beszélgetések Murádin Jenővel

  • Kiadási év: 2017
  • Méret: 20.5 x 14,5 cm
  • ISBN: 9789737803566
  • Kötés: keménytábla
  • Oldalszám: 128
  • Képek: színes

28,00 lej

Murádin Jenő (1937) Harasztoson született. Az aranyosszéki faluban (ma Kolozs megye) apja, Murádin Lukács felekezeti, majd állami iskolai tanító volt. A család apai ágon több nem­zedékre visszavezethetően örmény származású. Szamosújvárról költöztek Bonchidára, majd onnan Kolozsvárra. Felsőfokú tanulmányait 1958–1963 között a kolozsvári Bolyai Tudomány­egye­temen, illetve a Babeş–Bolyai Egyetemen, a Történelem–Filozófia Karon végezte. Itt Virgil Vătăşianu professzor szakmai irányításával kötelezte el magát a művészettörténet mellett. Szerkesztőként dolgozott, majd egy ideig a kolozsvári Ion Andreescu Képzőmű­vészeti Főiskolán művészettörténetet tanított. Művészeti írásaival 1963-tól jelentkezett folyama­tosan. Kutatási területének a 19–20. század magyar művészetét választotta. Föltá­rásokat végzett a biedermeier kor alkotóinak munkásságáról (Barabás Miklós, Szathmári Pap Ká­roly), a historizmus kora szobrászatáról (Fadrusz János, Zala György), a nagybányai mű­vész­telep és a magyar avantgárd kezdetei tárgykörében. Több mint ötven önálló kötete és több száz tanulmánya jelent meg.
2005-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották. A Magyar Tudományos Aka­démia külső köztestületi tagja. Kitüntetései: Németh Lajos-díj, 2001; A magyar művészetért érdemérem, 2002; Szolnay Sándor-díj, 2009; Debreczeni László-díj, 2009; Az EME Mikó Imre-díja, 2009; a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-érme, 2009.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál