Bánsági Magyar Panteon (3 kötet)

  • Kiadási év: 2009-2014
  • Méret: 21 x 22 cm
  • ISBN: 9786067430127
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 630
  • Képek: fekete-fehér

90,00 lej

PANTEON I – 2009
PANTEON II – 2011

PANTEON III - 2014

2009-ben jelent meg a PANTEON első kötete, három nyelven, annak bizonyságaként, hogy a bánsági magyarságnak igenis vannak szellemi nagyságai, olyan szellemóriások, akikre okkal nézhet fel nemcsak a térség magyarsága, hanem a térségünk minden lakója, anyanyelvétől függetlenül. 50 jeles bánsági magyar író, művész, tudós, egyházi és közéleti személyiséget idéztünk meg magyarul, románul és angolul.
2009 decemberében, amikor az első PANTEON kötetünk megjelent, akkor valami teljesen újra vállalkoztunk. Hiszen a kisebbségi értékmentés korábban mifelénk nem használatos módját választottuk: nagyjaink bemutatását úgy, hogy szakmailag-tudományosan hiteles, továbbá az elméletek világában nem jártas érdeklődő, ahogyan – nem eléggé értelmezhető kifejezéssel – mondani szokás, az átlagolvasó számára is élvezhető legyen az, amit térségünk, a Bánság jeles magyarjairól elmondunk.
A PANTEON egyszerre tudományos és népszerűsítő munka. Kulcsszavai a közérthetőség és a tudományos igényesség. Ugyanakkor többnyelvű. Mivel nem csupán saját közösségünkhöz, esetünkben a bánság-temesi magyarokhoz szól, és általában a bárhol élő magyarokhoz szólunk, de mindazokhoz, akiket érdekel az itt élő magyarság története, kultúrája, hagyományos értékei. Ezért többnyelvű a kötet, a portrék ezért sorjáznak a magyar szöveg után románul és angolul is.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy a bemutatás módját illetően jól választottunk. A reakciók azt mutatták: a PANTEON, mint műfaj mások képzeletét is erősen megmozgatta. Több szakmai és kulturális műhely részéről érkezett jelzés – szeretnének hasonló kötetet szerkeszteni. Igaz, tudomásom szerint eddig erre nem került sor…
Sikerült elkészítenünk három PANTEON kötetet, és dolgozunk a IV. köteten, amelynek az előkészítése elkezdődött.

Hírlevél

Partnereink

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál