Korunk 2016/11 - Önsorsrontó függőségeink Teljes nézet

Korunk 2016/11 - Önsorsrontó függőségeink

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A Ko­runk folyóirat no­vem­be­ri számának te­ma­tikája:  önsors­rontó függősége­ink. A családrom­boló és önpusztító szen­vedély­be­te­gek – az al­ko­hol–, drog–, ni­ko­tin–, gyógy­szer–, játék– és sok más függőségben szen­vedő fi­a­ta­lok – nem­csak önsors­rontók: szűkebb és tágabb környe­zetük életét is meg­ke­serítik. Van-e kiút ebből a társa­dal­mi zsákutcából, mentálhi­giéniai ke­lepcéből? Mennyi­ben ve­zet gyógyuláshoz a (mun­ka)terápiás közösségi segítség?

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál