Korunk 2016/2 - 1926-2016 Teljes nézet

Korunk 2016/2 - 1926-2016

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 144
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A ki­lenc­venéves Ko­runk mu­tat­ko­zik be mint­egy száz szerzővel a mai ol­vasónak. A válo­gatás a folyóirat három nagy periódusát fog­ja át, három egymástól elég jól elkülöníthető fo­lyam­ban: 1926–1940, 1957–1989 és 1990-től nap­ja­in­kig. Kovács Kiss Gyöngy főszer­kesztői fel­ve­zetése jel­zi a történel­mi kort, ame­lyet a Ko­runk egy­ko­ri és mai szer­kesztőivel és je­les szerzőivel megélt, e hosszú történe­tet átölelő válo­gatás ma­gyarázatát pe­dig a lap­szám végén Kántor La­jos adja meg.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál