Korunk 2016/3 - Társszerzők, négykezesek Teljes nézet

Korunk 2016/3 - Társszerzők, négykezesek

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A Ko­runk/2016. ápri­li­si számának te­ma­tikája: a nyelvjátékok. A nyelvről való ha­gyományos gon­dol­kodásban a nyelv min­dig eszköz volt va­la­mi­re: a gon­dol­kodás eszköze, a kom­mu­nikáció eszköze stb. Ebből az eszközsze­repből emel­te ki a mo­dern gon­dol­kodás, amely a nyel­viséget az em­be­ri létezés egyik legmélyebb di­men­ziójaként láttat­ta. Ha egyáltalán eszközről le­het szó, ak­kor a nyelv olyan eszköz, amely­nek segítségével saját em­be­ri világun­kat te­remtjük meg.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál