Korunk 2016/5 - Ifjúsági önszerveződések Teljes nézet

Korunk 2016/5 - Ifjúsági önszerveződések

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A ko­lozsvári Ko­runk folyóirat májusi számának te­ma­tikája: Ifjúsági önszer­veződések. Az 1989-es változások le­hetővé tették a romániai ma­gyarság két világháború közötti intézmény­rend­szerének az újjáépítését és – a ko­rigények­nek meg­fe­lelően – magának a rend­szer­nek a kibővítését. A Ko­runk szer­kesztősége mindvégig  nyo­mon követ­te eze­ket a fej­leménye­ket, és fel­adatának te­kin­tet­te az ok­tatási, művelődési, egyházi stb. intézmények működésének a be­mu­tatását is.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál