Kounk 2016/7 - Dalszövegek kultúrája Teljes nézet

Korunk 2016/7 - Dalszövegek kultúrája

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A ko­lozsvári Ko­runk folyóirat júli­u­si számának te­ma­tikája: dalszöve­gek kultúrája. Ha arra ke­resünk sza­va­kat, hogy épp mit érzünk vagy mit gon­do­lunk a világról, eszünkbe jut­hat­nak vers­so­rok vagy dalszöve­gek – eze­ket meg­oszt­va egymással akár közössé is te­hetjük ta­pasz­ta­la­ta­in­kat. Zene és szöveg kap­cso­latát járja körül a Ko­runk júli­u­si lap­száma, nagy hangsúlyt fek­tet­ve a po­puláris ze­nei irány­za­tok szöveg­világának elemzésére és kultúraképének leírására.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál